AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától tanítás végéig, illetve az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

Az iskolába a tanulóknak reggel 7.50 - ig kell megérkezniük.

Minden hónap első szerdáján 7.45-kor az iskola az igazgató vezetésével iskolagyűlést tart, melyen minden tanuló részvétele k&¨telező.


Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

1 óra: 8.00 - 8.45
2. óra: 8.55 - 9.40
3. óra: 9.55 - 10.40
4. óra: 10.55 -11.40
5. óra: 11.50 -12.35
6. óra: 12.45 -13.30
7. óra: 13.40 - 14.25

A második óraközi szünet, a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek.


A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik meghatározott és kifüggesztett rend szerint.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)