Teremrend

A számítástechnikai szaktantermek használatának alapvető szabályai

A számítógép teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.

A terembe a balesetveszély (elektromos eszközök) és a berendezések nagy értéke miatt fegyelmezetten kell viselkedni .

Ha bármilyen rendellenesség lép fel, a termekben felügyelő tanárt értesíteni kell ! Rendellenességnek kell tekinteni a vírusvédelem jelzését is! A szabálytalan használatból eredő problémáért az felel, aki utolsóként dolgozott a munkahelyen a rendellenesség felfedezését megelőzően.

Az eszközök használatával kapcsolatban a felügyelő tanártól lehet segítséget kérni .

A gépekre új szoftvert telepíteni, vagy bármilyen eszközt (pl. fejhallgató) csatlakoztatni csak a tanár engedélyével lehet .

A munkahelyekre telepített szoftverek beállításait módosítani tilos! A C:, és ahol van D: meghajtó, azokat csak olvasásra szabad használni. Tehát azon könyvtárat létesíteni, állományt módosítani, állományt törölni vagy arra állományt felmásolni tanári utasításra, csak a saját mappába lehet! Munkalemezként floppy lemez vagy USB háttértár használható. Ezekre a feladatok, órai munkák, segédanyagok lementhetők.

A termekben munkahelyenként legfeljebb két fő tartózkodhat . A másik tanulót, munkáját nem szabad zavarni. Mindenki csak a saját gépén munkálkodhat.

A szaktantermekben ételt, italt fogyasztani vagy az asztalokon tárolni tilos !

A szaktantermekben a tanórai feladatokkal lehet csak foglalkozni !

Tilos a számítógép házát felnyitni, abba belenyúlni, bármit beledobni.

Tilos a számítógép csatlakozóihoz nyúlni, vagy azokat kihúzni.

A terem hálózati főkapcsolójának helyét mindenkinek ismerni kell, de a tanulók nem kapcsolhatják föl, illetve le.

A szabályok megszegése első esetben a súlyosságától függően, szóbeli, vagy írásbeli szaktanári figyelmeztetést, újabb vétség esetén hivatalos fegyelmi büntetést vonhat maga után!

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)