Technika óra

A Petőfi Sándor Általános Iskolában nagy hangsúly fektetünk, hogy a hagyományos technika órai tanítás is megmaradjon. Ezzel ápoljuk a hagyományainkat, amelynek célja tisztelet ébresztése a kézműves tevékenységek iránt. Ezek a technika órák - a rajz órákkal karöltve - nagyban hozzájárulnak a diákok képességeinek, készségeinek a fejlesztéséhez.
Az órák keretében a diákok tevékenyen részt vesznek a környezetük alakításában. Gondozzák az iskola növényeit, rendben tartják az udvart, tavasszal virágokat ültetnek. De az épület hangulatosabbá tételében is kapnak feladatot. Készítenek díszeket, használati tárgyakat, amelynek során anyagismeretre tesznek szert. Megtanulják a munkafolyamat megszervezését, a tárgyak elkészítésének a menetét. Egyszerű szakrajzok olvasását, tervrajzok, vázlatok elkészítését. Fejlődik ezzel a kreativitásuk, alkotó- és problémamegoldó készségük. Ügyesednek manuálisan is.
A mindennapi életben használható tudásra tesznek szert. Megszerzik a képességet arra, hogy vidáman is lehet tevékenykedni. Célunk, örömet okozzon a munkálkodás.
Nem utolsó sorban, pedig megtanulják megbecsülni, és értékelni a munka fontosságát. Az igényes, rendben tartott környezet kialakítását, annak szépségét, hangulatjavító hatását.
Ide kattintva ízelítő kapható néhány technika óráról.

 

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)