TOVÁBBTANULÁS

 • Általános tudnivalók

Az általános iskola alapfeladata az alapismeretek átadása, a képességek fejlesztése, és a továbbtanulás előkészítése.
A továbbtanulásra való felkészülés nem kizárólag az intézmény kiválasztását jelenti, hanem a tanévek alatt történ kitartó tanulást, és tanítást. Az erre való felkészülés jegyében telik el a felső tagozat, amely során bűvülnek és szélesednek a diák ismeretei, képességei, és a reális irányba kell fejlődjön az önértékelése is.

A továbbtanulás a diákot és a szülőt is érintő egyik legfontosabb döntés. Ugyanis az általános iskolások jó része nem rendelkezik kiforrott elképzeléssel, ezért a döntés meghozatala során nem szabad magára hagyni. Mellette kell álljon a szülő, akit segíthet a döntésben a tanár - elsősorban az osztályfőnök- és egyéb pályaválasztási szakember is.
A cél, hogy a személyiségnek és a tanulmányi eredményeknek legmegfelelőbb, reális irányt sikerüljön kiválasztani. A diák tudatosan készüljön a pályaválasztásra, amelyet minden pedagógus kiemelt feladatának tekint az iskolában.

 • A felsőtagozatos osztályfőnöki munka során elsőrangú szerepet kap a pályaorientációs tevékenység, amelyek lehetőségei:
  1. részvétel a középiskolai nyílt napokon
  2. pályaválasztási szülői értekezletek hívott előadóval
  3. pályaválasztási szaktanácsadás igénybevételére javaslat
  4. mesterségek megismertetése, személyes találkozások (üzem és mesterember látogatása)

 • A hetedik évfolyamosokat a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számítógépes pályaorientációs programcsomaggal segíti a továbbtanulást. A program segítheti a tanulók önismeretének bővítését, a megfelelő továbbtanulási irány választását, segít képet alkotni a tanuló érdeklődéséről (Tájoló-Érdeklődés, Ismered magad?), képességéről (Tájoló-Képesség, Mit szeretek csinálni?) és munkamódjáról (Tevékenységeim).
  Felmérik a tanuló képességeit, érdeklődését, együtt átgondolják a diák addigi tanulmányi pályafutását, az egyes szakmai területekre vonatkozó tapasztalatait, elképzeléseit, kialakítanak egy reális képet a jövőben elérhető céljairól, és megbeszélik a célok eléréséhez szükséges tanulmányi útvonalat, útvonalakat. Információkat adnak a megyében működő képző intézmények képzési kínálatáról is. A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat aktuális hírei itt érhetők el.
 • A cél, hogy a nyolcadik osztály első félévére ne okozzon gondot az intézmény, intézmények kiválasztása, sorbarendezése, és addigra kellően felkészüljön lelkileg is a diák a továbbtanulásra.
  (Nyolcadik évfolyamos tanulók pályaválasztási szándékai Veszprém megyében. Elérhető itt. )
 • Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elérhetősége. Az intézmény látja el a pályaválasztást segítő tevékenységet is, amelyek a következők:

Célcsoport

Szolgáltatás

Szolgáltatás igénybevétele

Ideje

Továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákok


Szaktanácsadás


Tesztek (érdeklődés, képességek stb.)
Orvosi vizsgálat
Egyéni beszélgetés
(tanácsadó pedagógussal vagy pszichológussal )

Jelentkezési lap (általános iskolásoknak)

Jelentkezés márciusban

Folyamatos (iktatószámok alapján)

Osztályfőnökök, pályaválasztási felelősök, szülők, tanulók


Pályaválasztási osztályfőnöki órák

Pályaválasztási szüloi értekezletek

Nevelőtestületi vagy osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélésen előadás vagy közreműködés


Elozetes téma és időpont egyeztetés személyesen: Veszprém,Kossuth u 10.
V. emelet 517. szoba
telefonon: 88/429-611/509

Egyeztetett időpontban

Pedagógusok, szülők, diákok

Térítésmentesen megküldik a megye általános és középiskoláiba

December ? január

 

 

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)