AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, álló diák önkormányzati vezetőség irányítja.

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

5. A tanulók nagyobb közösségének minősül véleményezési, javaslattételi és egyetértési jog tekintetében az iskola tanulóinak 50 %-a.

Az iskola diákönkormyánzatának szervezési és működési szabályzata az alábbi linken tekínthető meg:

Diákönkormányzat szervezési és működési szabályzata


(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)