NÉMET NEMZETISÉGI OKTATÁS A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2005 szeptembere óta folyik nálunk német nemzetiségi oktatás.

A német nyelvet heti 5 órában tanulják és gyakorolják a gyerekek. A nyelvtanulás középpontjában a beszédértés, a beszédkészség fejlesztése áll, ez kezdetben dalok és versek segítségével, játékos formában zajlik. Felsőbb évfolyamokban egyre szélesedik a nyelvtanulás lehetősége. A 2009-2010-es tanévre került kialakításra egy multifunkcionális terem (továbbfejlesztett nyelvi labor), ahol minden lehetőség biztosított a nyelvtanulás és tanítás számára. Számítógépek, audiovizuális eszközök, hanganyagok, képanyagok, bábok, játszósarok stb. áll a rendelkezésre.

A nyelv tanulása mellett a diákok megismerkednek a magyarországi német kisebbség történelmével, kultúrájával, hagyományaival. Kirándulásokat tesznek más településekre, ahol ezeket az emlékeket őrzik, és ápolják. Látogatnak tájházat, részt vesznek kulturális rendezvényeken, találkozókon. Kapcsolatokat alakítanak ki más német nemzetiségi közösségekkel. Ezek közül a városlődi német nemzetiséggel alakult ki szorosabb kapcsolat. Lehetőségük van az iskolai tánccsoportban német táncokat, és énekeket is tanulni a magyar mellett.

A német nyelvtudásukról bizonyságot adhatnak versenyeken és vetélkedőkön, de ünnepi műsorokon verset, mesét, éneket és színdarabot is adnak elő német nyelven. A népi ünnepeket is megtartják a nemzetiségi délutánokon, pl. Márton nap, karácsonyi történet, húsvéti szokások, májusfa állítás és kitáncolás, sváb bál stb.

A rendezvényekből ízelítőt nyújt a képtár.
ISMERJE MEG ISKOLÁNKAT! Kellemes böngészést!

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)