TEHETSÉGGONDOZÁS

A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

Iskolánk teret ad a tehetséggondozásnak a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon:

 • differenciált óravezetéssel,
 • nívócsoportos oktatással - a képességek szerinti bontásban megvalósuló idegen nyelv - és matematikatanítás (nyelvóra, korrepetálás),
 • matematikából és magyarból tanórai keretben, (emelt óraszámban) középiskolai felvételire felkészítő foglalkozások,
 • informatikából a hetedik és nyolcadik évfolyamon emelt óraszámban informatikai oktatás,
 • ECDL - nemzetközi számítógép-kezelői vizsára felkészítő tanfolyam,
 • szaktárgyi versenyek - rendszeresen készítünk fel és indítunk kiemelkedő képességű tanulókat iskolák közötti, városi, megyei szaktárgyi versenyeken (matematika, fizika, kémia, biológia, helyesírás),
 • sportversenyek, - a jó fizikai adottságú tanulóinknak évente több alkalommal biztosítunk lehetőséget sportversenyen való részvételre (atlétika, kispályás labdarúgás, baseball stb.),
 • szakköri foglalkozások:
  angol
  tánccsoport
  énekkar
  rajz szakkör
  sportkör
 • rajz, - és képzőművűszeti pályázatokon való részvétel lehetősége

 

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)