A TANULÓSZOBA RENDJE

A tanulószobai foglalkozások hétfő kivételével minden tanítási napon folynak, időtartama 2x60 perc. A tanulószoba kezdési ideje: 14 óra, befejezésének időpontja: 16 óra

Az intézmény erre az időszakra szakképzett pedagógusi felügyeletet biztosít, így segítve a tanulók minőségi felkészülését a délelőtti tanítási órákra.

A szülők a tanév elején írásban nyilatkoznak, igénybe óhajtják-e venni a tanulószobai szolgáltatást.

Tanév közbeni beiratkozás csak akkor lehetséges, ha az intézmény a megemelkedett tanulólétszám mellett is garantálni tudja a minőségi ellátást.

Az írásbeli nyilatkozat a gyermek és a szülő számára egyaránt kötelező érvényű, a foglalkozásról való távolmaradást a szülőnek ugyanúgy igazolnia kell, mint a tanítási órákról való távolmaradást. A betegséget, az egész napos hiányzást elegendő egyszer igazolni.


A FOGLALKOZÁSOK IDŐBEOSZTÁSA

A tanulószobai foglalkozás 14 órakor kezdődik. A foglalkozáson részt vevő tanulók kezdésre a kijelölt tanteremben tartózkodnak. A megkezdett foglalkozást csak indokolt esetben lehet megzavarni.

A tanulóidő első része 14.50-ig tart.

14.50-15.05 között uzsonnaszünet.

A tanulóidő második része 15.05-től 16 óráig tart.

Azok a tanulók, akiknek a szülei jelezték, hogy gyermekük a tanulás befejezése után hazamehetnek, 14.50-kor hagyhatják el legkorábban a foglalkozást, és legkésőbb 15.05-kor távozniuk kell. A foglalkozás második részéről csak indokolt esetben lehet kezdés után távozni.

A FOGLALKOZÁSOK MINŐSÉGE

A tanulószobai foglalkozásokon a tanulók szakképzett pedagógus segítségével készítik el a szóbeli és írásbeli feladataikat. A tanulószobai foglalkozás nem korlátozódhat csak az írásbeli feladatok elkészítésére.

A tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógus a szaktanárok segítségével szervezi a tanulók munkáját, érdeklődik a napi feladatokról, jelzi a szaktanárok felé a felmerülő problémákat.

A tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógus figyelembe veszi a rá bízott tanulók esetleges tanulási nehézségeit, tanácsaival igyekszik megkönnyíteni a tanulók önálló tanulását, illetve tanulás módszertani alapokat nyújt a tanulóknak.

Az iskola Tanulószoba Házirendjét az alábbi linken tekinthető meg:

Tanulószoba Házirendje

 

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)