ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Nemesvámoson 1774-ben alapította az első iskolát a katolikus egyház.

1849 óta a katolikus és a református felekezet hatosztályos népiskolát tartott fenn. 1948-ban államosították a felekezeti iskolákat.

Az 1952/53-as tanévtől a veszprémfajszi és vilmapusztai gyerekek is Nemes vámosra jártak.

1964-től tagiskola működött Veszprémfajszon és Vilmapusztán egy-egy tanteremmel.

1966-ban bezárták a tagiskolát Vilmapusztán.

1967-ben a nemesvámosi központi iskola tantermeinek száma hétre emelkedett.

1974. június 20-án megszűnt a veszprémfajszi iskola is.

1988 októberében iskolánk egy forfa épülettel bővült (5 szükségtanterem).

1993 elején megkezdődött a vámosi iskola rekonstrukciója. A lebontott rész helyén 1994 szeptemberére 6 tantermet, 1 igazgatói és 1 tanári szobát és szociális helyiségekel tartalmazó kétszintes épületet emeltek. A forfa épület lebontása 1997 nyarán történt meg.

Az utolsó alapító okirat megtekinthető itt.

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)