TÁJÉKOZTATÓ!

Iskolánkat közel 300 éve a katolikus egyház alapította. Városkörnyéki, 8 évfolyamos, a település egyetlen önkormányzati fenntartású általános iskolája.

Beiskolázási körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek. Jelenleg 1 épületben folyik a tanítás, melyben 8 tanterem, 1 számítástechnika, 1 természettudományi szaktanterem, 1 igazgatói, 1 tanári és 1 gondnoki iroda található. Iskolai könyvtárunk a községével közös helyiségben működik. Rendelkezünk szertárhelyiséggel, naponta használjuk a tornacsarnokot és a községi sportpályákat. Az iskolaudvaron egy különálló épületben működik a melegítő konyha és egy 60 férőhelyes ebédlő. Iskolánkban 3 napközis csoport van.
Az oktatáshoz szükséges szemléltetőeszközök nagy része korszerű.

A tantestület engedélyezett létszáma 14 fő és 1 fő részmunkaidős, az álláshelyek mindegyike betöltött. Az oktató-nevelő munkát 5 fő részmunkaidős technikai dolgozó segíti.
A hitoktatás beépült iskolánk pedagógiai rendszerébe.
Az óvodával eredményes az együttműködés. Az orvos és a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri gyermekeink állapotát.
A gyermek-ifjúságvédelem kiemelt helyen szerepel feladataink között.

Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek. Nálunk mindenkire jut elég idő és figyelem. Iskolánk nevelőtestülete gyermekközpontú szemléletével igyekszik nyugodt, oldott hangulatot biztosítani tanulói számára.
Korszerű tárgyi feltételeink mellett a tartalmi munkát is úgy alakítjuk, hogy tanítványainknak kiegyensúlyozott, boldog iskoláskort nyújthassunk, és megfeleljünk korunk sokirányú elvárásának.

Kisiskolás korban legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy megszeressék a tanulást, mely későbbi fejlődésükben meghatározó lehet. Kamaszkorban fő oktatási feladatunknak tekintjük a megszerzett alapkészségek megszilárdítását, tovább fejlesztését, növeljük az ismeretközvetítés arányát, mélységét ezzel is hozzájárulva a pályaválasztás segítéséhez.

Célunk: tanítványainkat önmagukhoz mérten a legoptimálisabban fejleszteni, sikerekhez juttatni.


Oktatási kínálatunk:

Iskolánk szakos ellátottsága 100 %-os

Német nemzetiségi oktatás (heti 5 óra)

Logopédiai és egyéni fejlesztés a rászorul&´ tanulóknak

Tehetséggondozó szakkörök (rajz, kézműves, angol, számítástechnika) érdeklődő tanulóinknak ECDL vizsgát szervezünk

Énekkar

Hagyományőrző szakkör, néptánc

Sportolási lehetőség (úszás, atlétika, kézi labda, röplabda, baseball, tömegsport)

Középiskolai előkészítő foglalkozásokat tartunk matematika és magyar tantárgyakból

Alsó tagozaton napközit, a felsősöknek tanulószobai ellátást biztosítunk

Könyvtár

Nyílt napok

Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel

Ballagással egybekötött tanévzáró ünnepély, Petőfi-díj átadása


Hagyományos programjaink

A tanévet a felső tagozatosok 1 hét erdei iskolával kezdik, ahol a tanult elméleti anyaghoz gyakorlati tapasztalatokat gyűjthetnek.

Vidám, játékos Diák önkormányzati nap (akadályverseny)

Az ősz folyamán papírgyűjtés szervezünk melynek bevétele az osztálypénzt gyarapítja

A téli szünet előtt bensőséges, meghitt hangulatot teremtünk a karácsonyi ünnepélyünkön

Farsangi bálunk ötletes jelmezei, a vidám játékok felhőtlen szórakozást nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt

A havi rendszerességgel megtartott iskolagyűléseken értékeljük a tanulók munkáját, jutalmazzuk a tanulmányi- és sportversenyek sikeres szereplőit

Sulitükör iskolaújság

Játszóházak ünnepi alkalmakhoz kapcsolódóan (karácsonyi, húsvéti)

Petőfi-hét

Színházlátogatások, Filharmónia hangversenyeinek látogatása

Nemzetiségi programok (szüret, Márton-nap, adventi barkácsolás, városlődi kirándulás)

Egészségnap

Iskolarádió

Osztálykirándulások

DÖK-programok ( Ki mit tud? Agytorna, tisztasági szemle, jeles napokhoz kapcsolódó tréfás vetélkedők stb.)

ISMERJÉK MEG ISKOLÁNKAT!
Bővebb tájékoztatás a honlap további részein. Kellemes böngészést!

 

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)