ISKOLÁNK A TELEPÜLÉSEN

Iskolánk különleges és fontos szerepet tölt be Nemesvámos életében. Az idősek és a felnőttek nagy része is ide járt. A falu ünnepeinek, programjainak zöme kötődik az iskolához. (Tanulóink részvétele is jelentős a katolikus és a református egyház helyi rendezvényein.)

Veszprém közelsége és a szabad iskolaválasztás joga intézményünket versenyhelyzetbe kényszeríti. A jobb képességű gyermekeket a négy- és hatosztályos gimnáziumok és a tagozatos általános iskolák csábítják el. Ez az évek óta tartó elszívó hatás csökkenni látszik. Ennek oka, hogy a szülők felismerik a helyben folyó oktatás előnyeit, és elismerik oktató-nevelő munkánk korszerűsítésére, hatékonyságára irányuló törekevéseinket. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők közössége folyamatos és pontos tájékoztatást kapjon az iskolánkban folyó munkánkról, a szülők véleményt nyilváníthassanak és javaslatokat tehessenek. Az iskola és a szülők kapcsolatának dinamikus fejlődését bizonyítják a következők: szülői értekezletek, fogadóórák, iskolai ünnepségek és rendezvények, szülői munkaközösségi összejövetelek, nyílt napok, családlátogatások.


Iskolánk nem csak az oktató- nevelőmunka terén meghatározó szerepű, hanem fontos kulturális centruma a községi, állami megemlékezéseknek, ünnepélyeknek, amelyeknek gyakran szervezője és lebonyolítója is.
Az óvodával eredményes az együttműködés: bemutató foglalkozásokat és órákat szervezünk, tájékoztató szülői értekezletet tartunk a leendő elsősök szüleinek.

Az orvos és a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri tanulóink egészségi állapotát (orvosi vizsgálatok).
Az önkormányzat gyámügyi előadója és iskolánk ifjúságvédelmi felelőse állandó kapcsolatban áll egymással, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében.

A nevelési és pályaválasztási tanácsadó munkatársai segítenek a hozzájuk forduló tanulóknak és szüleiknek.
Folyamatosan felterjesztjük vizsgálatra azokat a tanulókat, akiknél ez indokoltnak látszik teljesítményük-viselkedésük alapján.

A helyi vállalkozók a nyári táborozáshoz, kirándulásokhoz, iskolai vetélkedőkhöz gyakran anyagi támogatást adnak.
A helyi karitatív egyházi szervezet a nehéz körülmények között élő családok gyermekeit is segíti.

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)