RAJZTANÍTÁS A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Minden évfolyamon heti 1 órában tanulnak rajzot a diákok.
Az alsó tagozaton a tanító néni, és pár évfolyamon, a rajz szakos tanár tartja az órákat.

A diákok munkáiból az iskolai folyosón kiállítás szoktunk rendezni, amit a szülők és a látogató is megtekinthetnek. Karácsonykor az ünnepi műsor helyszínén, a sportcsarnokban nyújtunk ízelítőt az alkotásokból.

A tananyag elsajátítása mellett, a tanulók dolgozhatnak rajzpályázatokra is, amiből a honlapon is található ízelítő.

Neves ünnepekhez kapcsolódva, az iskola tanárai az önkormányzati családsegítővel összefogva játszóházat szerveznek, amelynek célja, a kézművesség megszerettetése, az ügyesedés és a hagyományok ápolása, ami tiszteletadára tanít az ősök felé.

Az ügyesebbeket pedig várja a rajzszakkör. Erről további információ: itt található.

A rajz készségtárgynak tekintett tantárgy, amelyben azonban - a közhiedelemmel ellentétben - nemcsak azok ügyesek, akik tehetséggel születtek. Az általános iskolában nem művészképzés zajlik a rajzórákon, és a rajz szakkörön, hanem annál sokkal fontosabb. Alapvető képességek és készségek fejlesztése, amelyek minden ember számára szükségesek, és alapszinten elsajátíthatók.

Az élet sok területén fontosak a rajzi ismeretek. A rajz a vizuális kultúra része, amely átszövi az életünket, a mindennapjainkat. Jó néhány mesterséghez, szakmához is elengedhetetlen. Egy asztalosnak, kovácsnak, ácsnak, kőművesnek, stb. is szükséges a térlátás, rajzolvasási képesség, az ábrázolási rendszerek használata. A gépészeti szakrajzhoz is kell a fejlett térszemlélet. De még a bolti, ruházati eladónak sem árt, ha ismeri a színharmóniákat, színkontrasztokat, forma- és mintailleszkedéseket. A cukrász a színritmust és a formázást, a pincér a felületkitöltés arányrendszerét, amelyet az asztalterítés során kamatoztathat. A nyomdai előkészítés során szükségesek az alap alkalmazott grafikai ismeretek, a betű és írás, a képszerkesztés arányrendszerének tudása. A virágkötő, a porcelánfestő, a belsőépítész mind a szemén át felfogott és átrendezett világon át végzi "rajzos" munkáját. A látás velünk él, kapcsolatba fűz minket a környezettel.

Van, aki magától is felfedezi a látványvilágot, és könnyen tájékozódik benne. Ők azok, akik figyelnek és alkotnak. Kifejeznek és gondolkodtatják a többieket. A rajz órákon ennek az alapjait rakjuk le, a rajz szakkörön viszont nagyobbra tárjuk ezen a lehetőségeknek az ajtaját. Én csak segítem a diákokat ezen az úton.

Az iskolai rajz órákon fontos szempontok:
az alkotási vágy felkeltése és megtartása
kreativitás, fantázia fejlesztése
esztétikai megismerés képességének fejlesztése
finom motorikus mozgások fejlesztése
a síkban való tájékozódás fejlesztése, (irányok, arányok, egyensúlyi és egyensúlytalan rendszerek, középpont, szimmetria stb.)
képolvasási és értelmezési képesség fejlesztése
térlátás fejlesztése
megfigyelőképesség fejlesztése
rendszerezési képesség fejlesztése
összpontosítás képességének a fejlesztése
elvonatkoztatási képesség fejlesztése
önkifejezés képességének fejlesztése
képszerkesztési képesség fejlesztése (felületkitöltés, arányrendszerek)
tervezési képesség fejlesztése

Az iskolában megszerezhető rajzi ismeretek:
ábrázolási rendszerek megismerése
színtani ismeretek (színrendszerek, harmóniák, kontrasztok, árnyalatok stb.)
a grafika alapjainak megismerése
a festészet alapjainak megismerése
alkalmazott művészetek megismerése
művészeti korszakok és műalkotások megismerése
művészeti ágak megismerése
művészeti technikák megismerése
a vizuális közlési módok megismerése
anyag, forma funkció összefüggésének megismerése
esztétikai kategóriák megismerése

A vizuális kultúra fő témakörei az iskolában:
A vizuális nyelv.
A vizuális kommunikáció.
Kifejezés, képzőművészet, befogadás.
Kifejezés, alkotás.
Tárgy és környezetkultúra.
Rendszerezés.

Horváth Tünde
rajz tanár


(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)