Választható lehetőség, az ECDL felkészítés

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:

A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak lehetőségük van ECDL - nemzetközi számítógép-kezelői - vizsgára felkészülni 7. és 8. osztályban. A Magyarországon kívül is elfogadott, bizonyítvány megszerzéséhez úgynevezett modulokból - témakörökből - kell vizsgát tenni, ami gyakorlati és elméleti kérdésekből áll.
Az iskolában először a 4 modulból álló, START bizonyítványhoz váltunk ki vizsgakártyát. Ha mindegyik modulból sikeres vizsgát tesz a tanuló, erről kap egy bizonyítványt.
A későbbiekben lehetősége van még három kiegészítő modulból is vizsg&´zni, amivel a teljes, hétmodulból álló bizonyítványhoz lehet jutni. (Ennek előfeltétele a START bizonyítvány megléte, illetve azok moduljainak sikeres vizsgája.)
Ha mégsem sikerül valamelyik modulból a vizsga, annak csak annyi következménye van, hogy újra lehet menni vizsgázni. Nincs semmilyen bejegyzés a sikertelen vizsgáról, azaz nincs bukás. A bizonyítvány megszerzésén kívül előnye még, hogy hozzászoknak a vizsgázáshoz, amivel életük folyamán még sokszor fognak találkozni.

Ezekre a vizsgákra készülhetnek a diákok:
hétfőn a 7. órában, pénteken a 7. és 8. órában.
7. évfolyamon, az első félévben heti 2 óra, második félévben heti 1 óra
8. évfolyamon, az első félévben heti 1 &´ra, második félévben heti 2 óra.

Internetes tananyag: itt
Vizsgaeredmények:
Összesítő táblázat ECDL vizsgaeredményekről
Vizsgaeredmények tanévenként

Technológiai felszereltségről itt lehet tájékozódni.


Mi az ECDL?

ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence

Az ECDL az Eur&´pai Unió által támogatott, egységes európai számítóg&´p-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

A vizsga:

Moduláris jellegű.
Adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.
A diákoknak négy év áll rendelkezésükre, hogy a négy vagy a hét modulos vizsgát teljesítsék.

Nemzetközileg elismert bizonyítványr&´l van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.
Magyarországon ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban lehet tenni. A vizsgák megszerzéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. Valamint modulonként kell kifizetni a vizsgadíjat.
Diákoknak kedvezményes árakat biztosítanak.

A vizsgakártyát egyszer kell kiváltani, aminek jelenlegi költsége diákoknak 4.500 Ft. (4 modulos START kártya)
Minden modulnál vizsgára kell jelentkezni és ki kell fizetni a vizsgadíjat, ami a diákoknak 1.800 Ft.
Ismételt vizsga esetén újra 1.800 Ft.

A vizsgafeladatok nyilvánosak. Gyakorolni lehet rá.
A követelményrendszert 2009. február 1.-től változtatt&´k, az új feladatgyűjteményt és a követelményrendszert az iskola beszerezte, és annak alapján készíti fel a diákokat.


Az ECDL moduljai és a tematika

A standardnak tekintett modulok a következők:
(Tananyagok elérhetők itt.)

Számítógépes alapismeretek
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Prezentáció
Online alapismeretek
Képszerkesztés
Webszerkesztés

ECDL-ről bővebben: itt

Az iskolai informatika tanításáról bővebben itt.

 


(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)